Неинвазивните пренатални тестове (НИПТ) нееднократно през последните години доказаха предимствата си пред стандартните методи за скрининг на бременността. Те съчетават високи показатели за специфичност и чувствителност, с нулев риск за бременната и плода, и по тази причина редица професионални общности в сферата на акушерството и гинекологията насочват вниманието си към тях. НИПТ все по-често присъстват като първостепенен избор в препоръките им, насочени както към бременности с висок риск от аномалии на плода, така и към такива без предварителни индикации. Международната Асоциация за Пренатална Диагностика в последното си становище препоръчва НИПТ като първи избор за пренатален скрининг на всички бременни жени.

Единственото предизвикателство пред по-широкото клинично приложение на НИПТ до този момент са финансовите съображения, но за много от заинтересованите страни те нямат ясна обосновка.

Наскоро в журнала PLOS ONE бяха публикувани резултатите от първия задълбочен икономически анализ за въвеждането на НИПТ като алтернатива на стандартния пренатален скрининг. Изследването отчита следните параметри на двете практики:

  • Специфичност и чувствителност за фетални анеуплоидии – тризомия 21 (Синдром на Даун), тризомия 18 (Синдром на Едуардс), тризомия 13 (Синдром на Патау) и монозомия X
  • Ценова стойност на скрининговия вариант
  • Процент установени генетични аномалии
  • Случаи, при които се налага приложение на инвазивна процедура (амниоцентеза)
  • Случаи на аборти при бременности без генетични аномалии вследствие на инвазивни процедури

Резултатите от анализа показват, че замяната на страндартните скринингови практики с НИПТ ще намали разходите за здравеопазване, ако НИПТ може да бъде предоставен на стойност в рамките на $744 на всички бременни жени. Изводите са базирани на спецификите в американската здравна система, но въпреки това те са безспорен индикатор за икономически ефективната приложимост на НИПТ и в много други страни.

Онлайн услугата въведена от НМ Дженомикс – Пренатест light е финансово достъпен вариант на НИПТ, отговарящ на условието за икономичност, чрез който бременната жена може сама да организира процедурата по вземане на кръвна проба за анализ независимо къде в страната се намира. Ние от Пренатест вярваме, че с това правим решителна крачка към по-широкото приложение на една качествена практика за проследяване на бременността и се надяваме, че все повече български семейства, очакващи дете, ще могат да се възползват от нея.