От 13 юли 2015 г. НМ Дженомикс ще редуцира цената на Експресните поръчки (получаване на резултати в рамките на 4-6 работни дни) на всички пакети Пренатест, както и на цената на Пренатест за многоплодна бременност. Това компенсира минималното покачване на цената на поръчките Стандарт.

В таблицата по-долу можете да видите новите цени, които ще влязат в сила, за всеки от пакетите Пренатест:

ПРЕНАТЕСТ 1ПРЕНАТЕСТ 2ПРЕНАТЕСТ 3
Синдром на Даун

Определяне на пола на плода

Синдром на Даун
Синдром на Едуардс
Синдром на ПатауОпределяне на пола на плода
Синдром на Даун
Синдром на Едуардс
Синдром на ПатауНай-честите дефекти свързани с половите хромозоми
(синдроми на Търнър, Клайнфелтер, Тризомия X и Тризомия XYY)

Определяне на пола на плода

Цена за вариант Стандарт – резултати след 10 работни дни (съобразно официалните почивни дни в България и/или Германия)Едноплодна бременност:Едноплодна бременност:Едноплодна бременност:
1600 лв.1900 лв.2200 лв.
Многоплодна бременност:Многоплодна бременност:Многоплодна бременност:
не се предлага в този вариантне се предлага в този вариантне се предлага в този вариант
Цена за вариант Експрес – резултати след 4-6 работни дни (съобразно официалните почивни дни в България и/или Германия)Едноплодна бременност:Едноплодна бременност:Едноплодна бременност:
1760 лв.2060 лв.2360 лв.
Многоплодна бременност:Многоплодна бременност:Многоплодна бременност:
2000 лв.2500 лв.не се предлага в този вариант