Към този момент нивото на свободно-клетъчна фетална ДНК (cffDNA) в кръвта на бременната жена се счита за най-важният фактор за провеждане на успешен анализ. Важно е да се знае, че концентрацията на фетална ДНК се повлиява освен от наличието на анеуплоидия при плода, така и от други параметри, сред които са теглото на жената,  приемът на медикаменти, разреждащи кръвта, както и случаите на т.нар. „изчезващ близнак“.

Лайфкодекс, лабораторията, където се провежда анализът на Пренатест, за пръв път изследва влиянието на нискомолекулните хепарини върху количеството фетална ДНК в кръвта на бременната и върху точността на резултатите от теста.

През 2014 г. за период от три месеца Пренатест е приложен при 1614 пациентки, като за 12 от тях не е била възможна интерпретация на резултатите, поради повишеното ниво на GC-състава в пробите (съотношението между базите гуанин  и цитозин спрямо общото количество на базите в ДНК). Този параметър оказва влияние върху стойността на показателя z-score, който се използва за диференциране на положителните и отрицателните резултати за тризомии 21, 18 и 13.

След консултация с лекарите на пациентките, при които не е получен резултат, е установено, че 9 от тях приемат антикоагулантни средства от групата на нискомолекулните хепарини. Тези медикаменти се предписват при профилактика на тромбози, дефицит на протеин C, повишен риск от белодробен емболизъм, както и при повтарящи се случаи на спонтанни аборти. При 5 от пациентките е взета повторно кръвна проба, като този път това е станало непосредствено преди следващия прием на антикоагулант (когато концентрацията му в кръвта е най-ниска). Анализът по Пренатест е извършен успешно за всички 5 случая.

Друг важен фактор, който трябва да бъде уточнен при организиране на процедурата, е дали по време на бременността е установен Синдром на изчезващия близнак. Наличието на такъв случай може да стане причина за получаване на положителен резултат от Пренатест, който да не е представителен за по-следващата едноплодна бременност.

Заключения и препоръки

  • Приемът на лекарствени медикаменти за разреждане на кръвта може да повлияе резултатите от Пренатест, като за установяване на точния механизъм на действие са необходими допълнителни проучвания.
  • Препоръчва се вземането на кръвна проба за Пренатест да стане поне 24 часа след последния прием на медикаменти, разреждащи кръвта.
  • Ако се наблюдава Синдром на изчезващия близнак, е необходимо към момента на пробовземането да са изминали минимум 4 седмици от изчезването на плодния сак и да няма ултразвукови находки за него.