Многоплодните бременности се характеризират с развитието на два или повече ембриона и представляват 0,4 – 1,6% от всички бременности. Различни фактори повишават вероятността за многоплодна бременност – сред тях са прилагане на техники за асистирана репродукция (стимулиране на овулацията, трансфер на по-голям брой ембриони в матката), по-напреднала възраст на бременната, по-голям брой предшестващи бременности, наследственост и др.През последните години многоплодните бременности са значително по-често срещани поради по-широкото приложение на методите за асистирана репродукция. Пренаталната грижа, включително изследванията за вродени генетични дефекти при многоплодна бременност, се характеризират с някои особености, които трябва да бъдат взети под внимание от бъдещите родители.

Има ли по-висок риск за вродени дефекти на плода при многоплодна бременност?

Многоплодната бременност сама по себе си не е фактор, който да увеличава риска от генетични дефекти като синдром на Даун. Въпреки това всеки един плод се характеризира с индивидуален риск и затова при наличието на повече ембриони бременността се счита за високорискова.

Какви са възможностите за пренатален скрининг при многоплодна бременност?

Биохимичен скрининг и ехографски измервания

При многоплодна бременност стандартно прилаганият биохимичен скрининг за хромозомни аномалии на плода е неприложим. При близнаци е възможна оценка на риска за синдром на Даун само в първи триместър, като се използват данни от ехографски измервания – дължина на ембриона (CRL), нухална транслуценция, наличие на назална кост.

Амниоцентеза и хорионбиопсия

Диагностичните методи като амниоцентеза и хорионбиопсия са значително затруднени при многоплодни бременности, тъй като е необходимо да бъде взета проба от всеки околоплоден сак (в случаите когато ембрионите не споделят един околоплоден сак). Рискът от спонтанен аборт при процедурите е допълнително завишен – за амниоцентезата той е 5 пъти по-висок в сравнение с едноплодните бременности.

Неинвазивни пренатални тестове (НИПТ)

Неинвазивните пренатални тестове (НИПТ) са приложими за многоплодни бременности по отношение на най-честите хромозомни аномалии с изключение на дефектите свързани с половите хромозоми. Още през 2014 г. Пренатест е валидиран за многоплодни бременности – изследването може да се направи след 9 гестационна седмица, напълно безопасно е и се характеризира с висока точност на резултатите. Анализът се извършва в първокласна немска лаборатория, но е и максимално достъпен за всички бъдещи майки в България (кръвна проба може да се вземе на територията на цялата страна).