След успешното лансиране на PrenaTest в Германия, Австрия, Швейцария и Лихтенщайн, първият по рода си европейски неинвазивен генетичен молекулярен кръвен тест за откриване на фетална тризомия 21 (Синдром на Даун) в майчината кръв вече е достъпен и за пациентите на водещи гинекологични клиники и кабинети по пренатална диагностика в България, Унгария, Украйна, Русия и Турция. Предхождан от консултация със специалист по медицинска генетика, този кръвен тест трябва да се предлага единствено при бременни жени с риск от износване на плод с фетална тризомия 21 (Синдром на Даун), като кръвната проба от майката се взима след 12 гестационна седмица.

Лайфкодекс АД е немска научна лаборатория, която разработва клинично валидирани молекулярни диагностични тестове чрез секвениране от ново поколение. През 2011 г. лабораторията сключи договор с американската компания Секвеном АД и получи правата за лансирането на техните услуги в пренаталната диагностика на европейския пазар.

През следващите няколко седмици предстои PrenaTest да бъде лансиран в още 23 държави от Европа, Близкия Изток и Азия.

Във всички страни, в които се предлага тестът, немската лаборатория ЛайфКодекс е в тясно сътрудничество с водещи лаборатории, гинекологични кабинети и ин-витро центрове, чиито специалисти подкрепят този иновативен скринингов метод и го интегрират в своите медицински практики. Адреси и координати на партньорите могат да се открият на уеб-страницата на ЛайфКодекс www.lifecodexx.com , като този списък постоянно ще се обновява и допълва с нови практики.

„Много бременни жени с риск от износване на малформативен плод, като например Синдром на Даун, проявяват огромен интерес към PrenaTest. Това показва нашият опит от последните 3 месеца, след като лансирахме теста. Благодарение на сътрудничеството с партньорите ни от различните страни, ние вече можем да предложим този неинвазивен тест на бременните жени в техните собствени държави. Много важен момент е, че нашият кръвен тест напълно съответства на високите стандарти за качество, заложени в Директивата за ин-витро диагностика на ЕС.“
д-р Майкъл Лутц, Управляващ директор на ЛайфКодекс АД“

PrenaTest е единственият молекулярен генетичен кръвен тест в Европа за неинвазивно диагностициране на фетална тризомия 21, който успешно покрива стандартите за съответствие за получаване на CE марка за качество. По този начин тестът доказва своята ефективност и е в пълно съответствие с Директивата за ин-витро диагностика на ЕС. През първите три месеца след лансирането на теста през август 2012 г. са направени около 1,000 PrenaTest анализа. В началото на 2013 г. кръвният тест на ЛайфКодекс ще може да установява и наличието на още 2 от най-разпространените генетични малформации – тризомия 13 и 18 в плода. Законът изисква разширяването на обхвата на теста също да съответства на Директивата за ин-витро диагностика на ЕС, както и да получи CE сертификат за използвания аналитичен метод.