Ново проучване потвърждава клиничната значимост на неинвазивните пренатални тестове при бременности без наличие на рискови фактори

Неинвазивните пренатални тестове (НИПТ) заемат все по-важна роля в грижата за бременността, както по света, така и в България. Доскоро акушер-гинеколозите препоръчваха НИПТ единствено на бременни жени, при които са налични рискови фактори (напреднала възраст на майката, ултразвукови находки за хромозомни дефекти или повишен риск, отчетен след биохимичен скрининг). Днес обаче все повече специалисти спазват актуалните препоръки на Американския Колеж по Акушерство и Гинекология, според който НИПТ трябва да се предлагат на всички бременни жени.

Резултатите от скорошно проучване публикувано в списание Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica потвърдиха клиничната значимост на НИПТ, именно при бременности без наличие на рискови фактори. Изследването включва първия по рода си метаанализ* върху широк набор от данни, необходими, за да бъде направено заключение за позитивите от приложението на НИПТ в общата популация. В публикацията се докладват стойности за чувствителност и специфичност на НИПТ над 99 %, за установяване на синдром на Даун, при всички бременни жени, независимо от наличието на рискови фактори. Според изследователите, тези резултати категорично подкрепят стратегията за постепенното изместване на стандартния комбиниран скрининг през първи триместър (биохимичен скрининг) от неинвазивните пренатални тестове. Чрез този подход се очаква да бъдат правилно идентифицирани повече от бременностите, засегнати от хромозомни аномалии, като същевременно се елиминират фалшивите резултати и се намали броя на инвазивните процедури за потвърждение.

Ние от Пренатест вярваме, че неинвазивните пренатални тестове са ключов елемент от качествената грижа за бременността.  През годините екипът ни се стреми да направи изследването все по-достъпно за българските семейства. От началото на 2017 г. те могат да изберат и Пренатест Смарт, изследващ за наличие на синдром на Даун при плода, на значително по-достъпна цена, без разлика в точността на изследването и кратките срокове за получаване на резултатите.

За да научите повече за Пренатест или за да поръчате изследването, свържете се с нашия екип.

*метаанализ – статистически подход за обединяване на данни от различни изследвания