Тази събота завърши успешно ХVII Национална гинекологична конференция, организирана от  Българското Научно Дружество по Акушерство и Гинекология в х-л Самоков, Боровец от 14-ти до 16-ти март 2013 г.  На конференцията бяха обсъдени много разнообразни теми, сред които гинекологична ендокринология, лечението на остеопорозата, детско-юношеска гинекология, семейно планиране и контрацепция и др.

Сериозно място бе отделено и на дородовата медицина и диагностиката на бебетата в първи и втори триместър на бременността. Много интересна лекция изнесе доц. Алексей Савов – началник на Национална генетична лаборатория към Майчин дом – на тема „Дородовата диагностика в България – традиции и иновации”. В нея бяха засегнати основни моменти от досега прилаганите практики и техники на неинвазивна и инвазивна диагностика за откриване на генетични аномалии в плода, като синдромите на Даун, Патау, Едуардс, Търнър и пр., техните предимства и недостатъци, както и сравнителен анализ  на новите молекулярни технологии, които мощно навлизат в пренаталната диагностика. Представител в Европа и в България, респективно, на тази нова генетична технология е предлагания на бременните пациентки от рисковата група Prenatest – новият неинвазивен кръвен тест за установяване на генетични аномалии на плода от 11-та гестационна седмица на бременността, без риск от загуба на бебето и с изключително висока чувствителност от 98.6%.

Ето и някои интересни данни от лекцията на доц. Савов, които демонстрират предимствата и обхвата на неинвазивната диагностика.

Сравнителен анализ: Биохимичен скрининг и Prenatest™

I ТРИМЕСТЪР II ТРИМЕСТЪР ИНТЕГРИРАН ДНК ТЕСТ
Чувствителност 90% 60-80% 90-92% 99%
Фалшиво положителни 5% 5% 2% 0.2%
Неуспешни <1% <1% <1% 0.3-3%
Срок на бременността 11-13 г.с. 15-19 г.с. 15-20 г.с. ≥10 седмица

Графиката показва, че Prenatest обхваща близо 70% от най-често срещаните вродени хромозомни дефекти у новородените: