Пренатест е една стъпка по-близо до реимбурсиране от здравната каса в Германия.

През август 2016 г. Съвместният Комитет на Федерална Германия е одобрил стартирането на процедура за доказване на клиничната полза и икономическата ефективност на неинвазивните пренатални тестове (НИПТ), за определяне на тризомии 21, 18 и 13  (синдром на Даун, Едуардс и Патау) при плода, при рискови бременности. Процедурата ще оцени как неинвазивните пренатални тестове ще подобрят проследяването на бременността, особено в сравнение с инвазивните методи като амниоцентезата.

Още през 2013 г. Лайфкодекс (Констанц, Германия), лабораторията извършваща анализа по Пренатест, предлага изследването да се реимбурсира за пробен период чрез прилагането на иновативна схема, за която през 2014 г. се дава положителна обратна връзка.

„Ние сме особено щастливи от решението Пренатест да се покрива от задължителното здравно осигуряване, като се очаква процедурата ясно да демонстрира ползата на НИПТ като част от грижите за бременността. Предвижда се по този начин да бъдат намалени случаите на загуба на плода, свързани с инвазивните изследвания, които са с честота между 0,5-1%.“, сподели д-р Вера Хофман, главен научен директор на Лайфкодекс.

„От въвеждането на Пренатест през август 2012 г. броят на амниоцентезите намаля наполовина в нашата генетична лаборатория“, добавя д-р Маркус Щум, генетик в Центъра за Пренатална диагностика и генетика на човека „Kudamm-199“ в Берлин. „Освен това неинвазивните пренатални тестове демонстрират по-висока точност в сравнение със стандартния скрининг през първи триместър за установяване на тризомии 13, 18 и 21 при плода“.

„След успешното приключване на процедурата повече от 70 милиона здравно осигурени жители на Германия ще могат да се възползват от НИПТ, в рамките на следващите 36 месеца.“ коментира д-р Майкъл Луц, главен изпълнителен директор на Лайфкодекс.

Пренатест е единственият НИПТ, който се разработва и извършва в Германия при стриктно спазване на Европейската директива за ин витро диагностика и най-високите стандарти за качество. До този момент в Германия Пренатест се покрива в индивидуални случаи от някои частни и задължителни здравноосигурителни програми. В Швейцария Пренатест се покрива от задължителните здравни осигуровки от лятото на 2015г.