Проследяването на бременността е от изключителна важност за всяка бъдеща майка, a добрата пренатална грижа е най-сигурната предпоставка за протичане на здравословна и спокойна бременност, без усложнения. Въпреки че т. нар. „ин витро бременности“ не се различават коренно от конвенционалните е важно да бъде обърнато внимание на определени фактори, за да бъде проведен качествен пренатален скрининг.

На първо място трябва да се спомене по-високата средна възраст на бременните жени, заченали ин витро. От една страна това е рисков фактор за развитие на заболявания като гестационен диабет, високо кръвно налягане и др. Същевременно с напредването на възрастта нараства делът на яйцеклетките с хромозомни отклонения и затова се повишава честотата на хромозомни аномалии като синдром на Даун, синдром на Едуардс и др. Това се наблюдава най-отчетливо след 35-годишна възраст. Смята се, че ИКСИ процедурата допълнително покачва честотата на хромозомните отклонения, но все още се провеждат допълнителни проучвания в тази насока.

Друга особеност на ин витро оплождането е по-големият брой многоплодни бременности, а честотата на аномалиите при близнаци е по-висока, независимо от начина на забременяванe. Важно уточнение при тези случаи е, че стандартният биохимичен скрининг за хромозомни аномалии е неприложим. При всички бременни, преминали процедура по яйчникова стимулация, могат да се установят отклонения в биохимичните маркери, които се използват за определяне на риска от хромозомна аномалия (биохимичен скрининг – БХС) и това да се отрази негативно на точността на резултатите.

Не на последно място бременните жени, възползвали се от методите на асистираната репродукция, са значително по-резервирани към инвазивните процедури за установяване на генетични аномалии като амниоцентеза и хорионбиопсия. Известен е фактът, че тези интервенции крият риск от спонтанен аборт и други усложнения по време на бременността.

Все повече бременни жени, заченали ин витро, се възползват от Пренатест за ранно установяване на хромозомни аномалии при плода. Технологията, която използва Пренатест не зависи от метода на оплождане – изследването може да бъде направено след ин витро оплождане както със собствена, така и с донорска яйцеклетка. Пренатест е приложим за едноплодни и многоплодни бременности, като се отличава с висока чувствителност и специфичност на анализа, дава категоричен резултат и е напълно безопасен, както за майката, така и за бебето.

За да научите повече за Пренатест или за да запишете час, свържете се с Пренатест консултант.