В отговор на искане от LifeCodexx към Федералната междуведомствена комисия на Германия, която взема решения относно здравеопазването в страната, компанията наскоро получи положително решение за покриване на разходите за PrenaTest от задължителната здравна застраховка. Това ще става чрез нова схема, която ще бъде въведена през 2015 г. и ще позволява на пациентите да бъдат възстановени направените разходи за извършване на PrenaTest от тяхната задължителна здравна застраховка. Програмата ще стартира с пробен период, през който ще се извърши клинично валидиране на теста в контекста на реимбурсирането.

PrenaTest е избран от комисията, тъй като стриктно покрива високите стандарти за качество в съответствие с Европейската директива за ин-витро диагностика и използва софтуер за анализ на данните с СЕ маркировка за медицински уреди.

Това решение е доказателство за все по-широкото и бързо навлизане на неинвазивните тестове в дородовата диагностика и признание за неоспоримите им предимства. Чрез включването на PrenaTest в системата на задължителното здравно застраховане, Германия предоставя по-широк достъп на своите граждани до най-съвременните медицински грижи и прави важна инвестиция за безрисково проследяване на бременността.

В България, засега, само някои фондове за допълнително здравно осигуряване поемат реимбурсиране на Пренатест.