Задължителната здравна застраховка в Швейцария ще осигурява реимбурсиране за неинвазивен пренатален скрининг за тризомии при определени високорискови бременности от 15 юли 2015 г.

До момента задължителната застраховка е покривала разходите за инвазивните изследвания амниоцентеза и хорионбиопсия. От 15 юли 2015 г. тя вече ще включва и стандартния скрининг през първи триместър, както и неинвазивен пренатален тест, в случай на установен висок риск от аномалии. Ако стандартният скрининг през първи триместър – комбинация от биохимичен скрининг и анализ на нухална транслуценция – покаже риск за фетални тризомии 21, 18 или 13 по-висок от 1:1000, пациентите ще имат право на реимбурсиране на разходите за неинвазивен пренатален тест.

Очакванията са, че след въвеждане на реимбурсирането на неинвазивния тест, броят инвазивни диагностични процедури в Швейцария ще спадне от повече от 3000 до няколкостотин годишно. Това ще доведе до намаляване броя на абортите, вследствие на такива процедури, до които се стига при около 1% от случаите.

Всички видове пренатални изследвания следва да бъдат предхождани от професионална консултация с квалифицирано медицинско лице и информирано съгласие от страна на пациентите, а позитивен или неясен резултат от неинвазивния тест трябва да бъде потвърден чрез инвазивен метод на диагностика – амниоцентеза или хорионбиопсия, поради възможността от фалшиво-положителен резултат от пренаталното изследване.

За да бъде възможно реимбурсирането на разходите, неинвазивният тест трябва да отговаря на някои специални условия. Става дума за „неинвазивно пренатално изследване на свободно циркулираща ДНК от майчина кръв чрез high-throughput секвениране, само общо за тризомии 21, 18 и 13“, което означава, че неинвазивни тестове, използващи различни технологии – като тестът Хармъни (Harmony) на Ariosa, който се извършва на микрочип платформа, няма да се реимбурсират. Уточнява се още, че в лабораторния доклад трябва да се включи фракцията на феталната ДНК – изискване, което много доставчици на неинвазивни тестове не могат да изпълнят. Освен това, ако работата по анализа е разделена между няколко изпълнителя, всички етапи от анализа трябва да се извършват в Швейцария.

Пренатест, предлаган от базираната в Констанц, Германия, компания LifeCodexx, покрива високите изисквания на швейцарските институции.

„Много се радваме, че сега Пренатест е на разположение на всички жени в Швейцария, които това решение касае“

Майкъл Луц, изпълнителен директор на LifeCodexx

„Това е една много важна цел за нас,“ казва Майкъл Луц, и добавя, че компанията, която ръководи, е кандидатствала за покриване на разходите за Пренатест в Швейцария в края на 2013 г. От LifeCodexx имат готовност също така, ако е необходимо, анализът на Пренатест да бъде извършван от Центъра по лабораторна медицина Center Dr. Risch в Швейцария.

Напомняме ви, че д-р Луц беше гост на пресконференцията на НМ Дженомикс в края на май 2015 г., когато обяви плановете на LifeCodexx за трансфер на нова технология за извършване на Пренатест в България, което ще направи възможни и постъпките за реимбурсиране на теста и от българската здравноосигурителна каса. Запис от пресконференцията можете да видите тук.