От въвеждането на неинвазивните пренатални тестове (НИПТ) в клиничната практика, през 2011 г., популярността на този тип изследвания постоянно нараства. Първоначално НИПТ се предлагат единствено на бременни жени, при които са налице рискови фактори за хромозомни аномалии при плода. Тук се включват напреднала възраст на майката, наличие на анатомични белези, характерни за даден синдром или резултат от биохимичен скрининг, индикиращ повишен риск за вродени аномалии. В тези случаи неинвазивните пренатални тестове се прилагат като без рискова алтернатива на амниоцентезата, която същевременно се характеризира с много висока точност.

Днес обаче НИПТ уверено се превръщат от алтернатива в първи избор за пренатален скрининг. Все повече бременни жени избират да направят НИПТ още преди да са установени допълнителни индикации, тъй като изследването може да се направи още в 9-та гестационна седмица от бременността. За това допринася и значително по-добрата информираност на бъдещите родители, по отношение на хромозомните аномалии и методите за тяхното откриване през бременността. В голяма степен хората с висока здравна култура са запознати и с недостатъците на стандартните подходи за пренатален скрининг. Световните статистики показват постепенното им изместване от неинвазивните пренатални тестове, които от своя страна затвърждават позициите си като ключов елемент от качествената грижа за бременността.

В България НИПТ технологията на Пренатест е достъпна за бременните жени от вече 4 години, като за това време хиляди пациентки направиха изследването. Те се довериха както на високите стандарти за качество, модерните технологии и авторитета на немската лаборатория Лайфкодекс, така и на цялостната услуга, която предлагаме.

Припомняме Ви, че Пренатест очаква своята пациентка номер 2 000! Ако сте бременна и се свържете с нас за записване на час в следващите седмици – това може да сте вие!

За да научите повече за Пренатест или за да поръчате изследването, свържете се с нашия екип.