Вече повече от 3 години Пренатест е достъпен за българските пациенти като за този период повече от 1 000 бъдещи майки се възползваха от изследването.
Един от основните въпроси, на които нашият екип се стреми да даде отговор през годините е „Какви са причините бъдещата майка да направи Пренатест?“. Разбира се, отговорът на този въпрос никога не е еднозначен. За нас е важна историята на всяка една бременна жена. Нейните медицински показания да бъдат разгледани и анализирани индивидуално, за да може да бъде взето най-правилното решение. Затова ние попитахме всяка една наша пациентка какви са нейните лични причини за предприемане на изследването.
Ето как изглеждат в статистически вид отговорите на нашите първи 1 000 пациентки.

Най-голяма част от бременните жени са предприели изследването поради “напредналата възраст на майката“. Това е най-познатият рисков фактор за възникване на хромозомни аномалии при плода, но според съвременните схващания бременните жени под 35-годишна възраст също не трябва да пренебрегват изследванията за Синдром на Даун и други генетични дефекти. За съжаление, фактът, че по-младите бременни не обръщат особено внимание на рисковете от генетични аномалии и не се подлагат на подробна пренатална диагностика, обуславя тенденция младите жени по-често да раждат деца с генетично заболяване. Средната възраст на жените с положителен резултат от Пренатест е 36.5 г.

„Лошите“ резултати от биохимичен скрининг (БХС) са втората водеща причина за направата на Пренатест. Поради спецификите на това изследване, резултатите от него се получават под формата на изчислен риск за дадена хромозомна аномалия и често могат да бъдат подвеждащи и да създадат безпокойство у бременната жена. Голяма част от резултатите от БХС определят бременността като високорискова, а впоследствие неинвазивните тестове или инвазивните процедури доказват, че няма наличие на хромозомна аномалия.  „Гинекологът ми твърдеше, че нямам нужда от този тест, защото скринингът щял да покаже, ако има проблем. Четох доста за неточни резултати. Избрах Пренатест, защото при него те са само 1%. Не съжалявам.“, разказва Силвия Евтимова от  Русе.

Друга важна индикация за предприемане на неинвазивен пренатален тест са анатомичните находки, установени при ултразвуково изследване (фетална морфология). Важно е да се знае, че изявите на аномалиите варират в отделните случаи, което значи, че липсата на анатомични маркери не гарантира отсъствие на синдром на Даун или друг генетичен дефект. Ехографски находки се наблюдават при приблизително 60% от фетуси засегнати от Синдром на Даун, докато при Синдром на Едуардс и Синдром на Патау честотата им е 80-90%.

Предишна бременност с плод, засегнат от Синдром на Даун, както и фамилна обремененост свързана с генетична аномалия са сред по-редките, но не по-малко важни причини за направата на Пренатест.

Може да се обособи и една нова тенденция според, която все повече бременни жени избират да направят Пренатест без да имат конкретна медицинска причина, но биха желали да бъдат максимално спокойни и информирани за протичането на бременността и развитието на плода.

Ето какво споделя, Илияна Тодорова 32 години, София,

„Направих си Пренатест без каквито и да било конкретни показатели за риск, просто защото реших, че нищо не струва колкото спокойствието ми, особено когато ми предстоят месеци в очакване на най-важното събитие в живота ми. Докато все още се колебаех дали теста си струва инвестицията, погледнах за мнения в интернет и попаднах на ужасяващите разкази на много жени, преживели тревогите след биохимичния скрининг и кошмара на амниоцентезата (и то в много от случаите – излишно).“

За да обсъдите индикациите си за направа на Пренатест, или за да запишете час, свържете се с Пренатест консултант.