Комбинирайте Пренатест с Джийн Сейф и спестете над 500 лв.!

Джийн Сейф е широкоспектърен тест, който можете да комбинирате с Пренатест, за да си осигурите гарантираното спокойствие, от което имате нужда!

Попитайте нашите служители за опция за кредитиране на Джийн Сейф и Пренатест!

КАКВО Е ДЖИЙН СЕЙФ?

Джийн Сейф – първият неинвазивен пренатален тест за широк спектър от генетични аномалии

Бъдещите майки в България вече могат да направят изследването Джийн Сейф – първият неинвазивен пренатален тест за широк спектър генетични аномалии на плода, които не се включват в стандартните скринингови изследвания.

За разлика от традиционните неинвазивни пренатални тестове, които дават информация само за хрозмозомни аномалии (синдром на Даун, синдром на Едуардс, синдром на Патау), Джийн Сейф покрива единични гени, отговорни за развитието на тежки генетични дефекти при плода.

Тестът Джийн Сейф се предлага в 3 варианта:

 • Джийн Сейф унаследен риск – включва панел от 4 гена, които са свързани с 5-те най-често срещани унаследяеми генетични заболявания, като муковисцидоза, бета таласемия, сърповидно-клетъчна анемия, глухота – автозомен рецесивен тип 1А, глухота – автозомен рецесивен тип 1B.
 • Джийн Сейф възрастов риск – включва панел от 25 гена, чиито мутации възникват спонтанно (не са унаследени) и са свързани с 44 тежки генетични заболявания като скелетна дизплазия, вродени сърдечни дефекти, множествени вродени аномалии, разстройства на нервната система като епилепсия, интелектуални нарушения, някои редки разстройства от Менделов тип като Кабуки синдром, синдром на Шинзел-Гидион, синдром на Боринг-Опиц.

Рискът от раждане на дете с подобно заболяване, вследствие на спонтанни генетични мутации в спермогенезата на мъжа, се покачва с увеличаване на възрастта на бащата (над 40-45 години). Джийн Сейф възрастов риск е първият неинвазивен пренатален тест, който отчита възрастта на бащата като рисков фактор, а не само тази на майката.

С помощта на Джийн Сейф възрастов риск могат да се идентифицират състояния, които биха били открити едва в напреднала бременност или при раждането. Това е така, тъй като някои от тях не се свързват с пренатални ултразукови находки (особено в първите три месеца на бременността) или не са видими до края на втория или третия триместър на бременността. Семейната история не е единственият индикатор за риск от тези заболявания, защото мутациите, които ги причиняват, не са само унаследяеми, а и спонтанни. Генетичните заболявания, скринирани с Джийн Сейф възрастов риск, не се покриват от традиционните неинвазивни пренатални тестове.

 • Джийн Сейф комбиниран риск – включва гените от Джийн Сейф унаследен риск и Джийн Сейф възрастов риск.

За изследването Джийн Сейф е необходимо да се вземе кръвна проба от майката след 10-та гестационна седмица на бременността. Приложимо е при едноплодна и при двуплодна бременност, както и след методи за асистирана репродукция.

Тестът е препоръчителен при:

 • Възраст на бащата над 40 години;
 • Ултразвукови находки по време на бременноста, свързани с генетично заболяване.
 • Медицинска и/или фамилна история, свързанана с най-често срещаните наследствени генетични заболявания;
 • Бъдещи майки, които искат да избегнат риска на амниоцентезата

Кръвните проби се анализират в сертифицирана лаборатория Genoma, Милано, Италия, част от Eurofins Genoma, партньор на LifeCodexx, Германия.

При поръчка на изследване Джийн Сейф в комбинация с Пренатест Стандарт или Стандарт Плюс, както и Пренатест Премиум и Премиум Плюс получавате отстъпка от 50% от цената на Пренатест, а в комбинация с Пренатест Смарт – отстъпка от 40% от цената на Пренатест Смарт.*

*ПРИ АКТИВИРАНЕ НА ОТСТЪПКА ЗА ПРЕНАТЕСТ И ДЖИЙН СЕЙФ, НЕ МОГАТ ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ ДРУГИ АКТИВНИ ПРОМОЦИОНАЛНИ КАМПАНИИ!

За повече информация, свържете с нас!

ДЖИЙН СЕЙФ НАСЛЕДСТВЕН РИСК

2040 лв.
 • При едноплодна и многоплодна бременност
 • Резултати за 14 работни дни (съобразно официалните почивни дни в България и/или Германия)
 • Муковисцидоза, Бета таласемия, Сърповидно-клетъчна анемия Автозомно-рецесивна глухота тип 1А Автозомно-рецесивна глухота тип 1В.

ДЖИЙН СЕЙФ ВЪЗРАСТОВ РИСК

2140 лв.
 • При едноплодна и многоплодна бременност
 • Резултати за 14 работни дни (съобразно официалните почивни дни в България и/или Германия)
 • Скелетна дисплазия; Вродени сърдечни дефекти; Синдроми, причиняващи множество вродени малформации Разстройства свързани с развитието на нервната система като аутизъм, Епилепсия, Интелектуални затруднения и спорадични случаи на различни редки доминиращи менделови аномалии като: Синдром на Kabuki, Синдром на Schinzel-Giedion Синдром на Bohring-Opitz и други 

ДЖИЙН СЕЙФ КОМБИНИРАН РИСК

2740 лв.
 • При едноплодна и многоплодна бременност
 • Резултати за 14 работни дни (съобразно официалните почивни дни в България и/или Германия)
 • Муковисцидоза, Бета таласемия, Сърповидно-клетъчна анемия Автозомно-рецесивна глухота тип 1А Автозомно-рецесивна глухота тип 1В. Скелетна дисплазия; Вродени сърдечни дефекти; Синдроми, причиняващи множество вродени малформации Разстройства свързани с развитието на нервната система като аутизъм, Епилепсия, Интелектуални затруднения и спорадични случаи на различни редки доминиращи менделови аномалии като: Синдром на Kabuki, Синдром на Schinzel-Giedion Синдром на Bohring-Opitz и други.

* Резултатите Ви от Пренатест ще бъдат налични в нашата онлайн платформа за резултати, до която ще получите достъп непосредствено след провеждането му