Моля въведете името си
Моля въведете името си
Моля въведете фамилия
Моля въведете фамилия
Моля въведете имейл адрес
Моля въведете имейл адрес
Въведете валиден телефонен номер
Въведете валиден телефонен номер
Моля въведете вашият адрес.
Моля въведете вашият адрес.
Моля въведете предпочитан град за вземане на кръвна проба.
Моля въведете предпочитан град за вземане на кръвна проба.
 • *Изберете пакет
 • Пренатест Смарт - Синдром на Даун 599 лв.
 • Пренатест Стандарт - Синдромите Даун, Едуардс и Патау 1360 лв.
 • Пренатест Стандарт Плюс - Тризомии и Монозомии на всички автозомни хромозоми 1799 лв.
 • Пренатест Премиум - Синдром на Даун, Едуардс, Патау и дефекти с пол. хромозоми 1560 лв.
 • Пренатест Премиум Плюс - пълен хромозомен анализ 1999 лв.
Моля изберете опция
Моля изберете опция
 • - Избери град -
 • София
 • Сливен
 • Стара загора
Field is required!
Field is required!
 • - Избери лаборатория -
 • Кандиларов
 • Цибалаб
Field is required!
Field is required!
 • - Избери час -
 • 8:30
 • 9:00
 • 9:30
 • 10:00
Field is required!
Field is required!
 • От къде научихте за нас?
 • От Интернет
 • От Facebook
 • От Instagram
 • От търсене в Google
 • По лекарска препоръка
 • От приятел/ка
Field is required!
Field is required!
Това поле е задължително!
Това поле е задължително!
 • Изберете ПОДАРЪК при онлайн заявка
 • Ваучер за хранителен режим от "Топ Форма"
 • Ваучер за кафе от Columbus coffee lab & Roastery - за гр. София
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!

Допълнителни изследвания

 • Не желая Джийн Сейф изследване
 • Джийн Сейф (наследствен риск) - 1670 лв.
 • Джийн Сейф (възрастов риск) - 1770 лв.
 • Джийн Сейф (комбиниран риск) - 2270 лв.
 • Не желая Джийн Сейф изследване
Field is required!
Field is required!
 • Не желая BabyNext изследване
 • BabyNext Смарт - анализира 86 гена - 1500 лв.
 • BabyNext Премиум - анализира 220 гена - 1770 лв.
 • Не желая BabyNext пакет
Field is required!
Field is required!

Информирано съгласие на Пренатест България

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕНАТЕСТ

Настоящата декларация за съгласие за генетичен анализ е предвидена за използване в тази й форма от лица или институции, които съгласно Национален стандарт “Медицинска генетика” на Република България отговарят за информирането на пациента.

Националният стандарт “Медицинска генетика” на Република България налага обстойно информиране и писмено съгласие на пациента при всички генетични анализи, както и преди и след антенатална (дородова) генетична консултация. Редица международни пациентски организации също препоръчват посочени-те по-долу обстоятелства да бъдат изяснявани в рамките на съгласието. Моля прочетете внимателно настоящата декларация за съгласие и маркирайте под- ходящите за вашия случай отговори:

Резултати - Резултатите и медико-генетичната консултация се предоставят на пациентите чрез онлайн пациентска платформа, достъп до която ще получите в деня на вземането на кръв, на посочения от вас имейл адрес.

Това поле е задължително.
Това поле е задължително.
Field is required!
Field is required!
Това поле е задължително.
Това поле е задължително.
 • *Гестационна седмица
 • 9-та г.с.
 • 10-та г.с.
 • 11-та г.с.
 • 12-та г.с.
 • 13-та г.с.
 • 14-та г.с.
 • 15-та г.с.
 • 16-та г.с.
 • 17-та г.с.
 • 18-та г.с.
 • 19-та г.с.
 • 20-та г.с.
 • 21-ва г.с.
 • 22-ра г.с.
 • 23-та г.с.
 • 24-та г.с.
 • 25-та г.с.
 • 26-та г.с.
 • 27-а г.с.
 • 28-а г.с.
 • 29-а г.с.
 • 30-40-та г.с.
Моля отбележете Вашата гестационна седмица.
Моля отбележете Вашата гестационна седмица.
Това поле е задължително.
Това поле е задължително.
*Вид бременност:
Моля изберете опция.
Моля изберете опция.
*Вид бременност:
Моля изберете опция.
Моля изберете опция.
Асистирана репродукция (инвитро)?
Field is required!
Field is required!
*Синдром на изчезващ близнак?
Това поле е задължително
Това поле е задължително
*Приемате ли медикаменти, разредащи кръвта (нискомолекулни хепарини)?
Моля изберете опция.
Моля изберете опция.
*Желаете ли да узнаете пола на бебето?
Моля изберете опция.
Моля изберете опция.
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!

Потвърждавам, че съм прочел(а) и съм запознат(а) със следните условия:

*Причини довели до извършването на изследването Пренатест:
Моля изберете опция.
Моля изберете опция.
Прочитането, разбирането и съгласяването с това условие е задължително.
Прочитането, разбирането и съгласяването с това условие е задължително.
Това поле е задължително
Това поле е задължително
Прочитането, разбирането и съгласяването с това условие е задължително.
Прочитането, разбирането и съгласяването с това условие е задължително.

*Законът за генната диагностика в Германия, където се прави Пренатест, изисква останалият след приключване на изследването материал да се унищожава. С Ваше съгласие, той може да бъде запазен. Съгласна съм със съхранението и използването за целите на осигуряване на качеството на обучение на студенти, научни изследвания на гореспоменатите заболявания и за подобряване на диагностиката и лечението на други генетични заболявания в анонимен вид.

Прочитането, разбирането и съгласяването с това условие е задължително.
Прочитането, разбирането и съгласяването с това условие е задължително.
Прочитането, разбирането и съгласяването с това условие е задължително.
Прочитането, разбирането и съгласяването с това условие е задължително.
Прочитането, разбирането и съгласяването с това условие е задължително.
Прочитането, разбирането и съгласяването с това условие е задължително.
Прочитането, разбирането и съгласяването с това условие е задължително.
Прочитането, разбирането и съгласяването с това условие е задължително.
Прочитането, разбирането и съгласяването с това условие е задължително.
Прочитането, разбирането и съгласяването с това условие е задължително.
Прочитането, разбирането и съгласяването с това условие е задължително.
Прочитането, разбирането и съгласяването с това условие е задължително.
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Трябва да се съгласите с условията за ползване, за да изпратите онлайн заявка!
Трябва да се съгласите с условията за ползване, за да изпратите онлайн заявка!
Общо:
0лв.
Field is required!
Field is required!
Ако разполагате с промоционален код, моля въведете го на следващата страница!